Strona główna -> O mieście -> Dzielnice miasta

(09) Kłokocin


   

POŁOŻENIE: południowo- wschodnie obrzeża miasta


KOD POCZTOWY: 44- 251


LICZBA MIESZKAŃCÓW: ok. 2 550

(stan na dzień 31 grudnia 2013 r. - liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy)


DOJAZD: autobusem linii nr 45

 

WŁADZE DZIELNICY - zobacz składy osobowe rad dzielnic


W DZIELNICY:

  • Kościół pw św. Józefa
  • siedziba Urzędu Celnego 

 


HISTORIA:
Interesujące jest pochodzenie nazwy wsi. Jej dawna wersja- „Kokoczyń” kojarzy się z gwarowym słowem „kokot” i może być związana z popularną hodowlą drobiu w tamtych okolicach. Ale równie dobrze mogła to być kpina z tego, że w tej biednej osadzie posiadanie koguta było synonimem zamożności... Jednak najbardziej prawdopodobna wydaje się  być etymologia słowa „Kłokocin” od staropolskiej nazwy orzecha wodnego- ”kłokoczyna” lub „kłokocina”, który porastał tamtejsze stawy i mokradła.
Kłokocin aż do początków XX wieku był niewielką miejscowością. Tamtejsi chłopi trudnili się uprawą roli, hodowlą  zwierząt i ryb w stawach, płacili dziesięcinę i chodzili do kościoła w sąsiednich Boguszowicach. Spokojne życie zburzył rozwój przemysłu węglowego- w pobliskich Chwałowicach, a następnie Boguszowicach wybudowano kopalnie. W rezultacie we wsi przybywało mieszkańców, budowano nowe domy, powstała także szkoła podstawowa.
W  1971 do Kłokocina przeniesiono XVII- wieczny, drewniany kościółek z Nieboczów w gminie Lubomia. Pozwoliło to na utworzenie odrębnej parafii. Jednak kiedy mieszkańcy Kłokocina wybudowali nowy, murowany kościół, zabytek powędrował do Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Katowicach.
W roku 1962 miejscowość włączono do utworzonego wtedy miasta Boguszowice. Od 1975 roku Kłokocin jest jedną z dzielnic Rybnika.

 

 

 


Kłokocin
Remiza OSP. Fot. K. Jaroch
Kłokocin
Duma kłokocińskich strażaków-ochotników. Fot. Lucyna Tyl
Kłokocin
Fot. K. Jaroch
Kłokocin
Siedziba Urzędu Celnego. Fot. K. Jaroch

CYTAT DNIA
Można nabierać cały świat jakiś czas i kilka osób cały czas, ale nie można nabierać wszystkich ciągle.
(Abraham Lincoln)
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt