INFORMATOR:


Strona główna -> Informator

Niewybuchy

NIEWYBUCHY - "ZARDZEWIAŁA ŚMIERĆ"

Takim mianem potocznie określa się niewypały (pociski artyleryjskie, granaty, miny, bomby lotnicze itp.) pochodzenia wojskowego, które podczas działań wojennych w czasie ostatniej wojny nie wykonały swego zadania bądź to w skutek wad konstrukcyjnych lub celowego zastosowania ich jako min pułapek. Po zakończeniu działań wojennych nie zostały one odnalezione przez oddziały wojskowe przeznaczone do oczyszczania terenu. Przedmioty takie spoczywały w ziemi przez dziesiątki lat i w tym czasie poddawane były różnym czynnikom chemicznym oraz fizycznym przez co ich mechanizmy inicjujące wybuch są nieprzewidywalne.

Gdy napotkasz niewypał

  • Powiadom o fakcie znalezienia niewybuchu Policję, straż miejską,  wojsko lub administratora terenu, na którym znalazłeś przedmiot np. leśniczego.
  • Nie dotykaj, nie przemieszczaj ani nie przecinaj obudowy podejrzanie wyglądającego przedmiotu - nie ruszaj podejrzanego przedmiotu!
  • Pamiętaj pomimo upływu czasu przedmioty te nadal skutecznie spełniają swoje zadanie.
  • Oznacz dostępnymi środkami zagrożone miejsce
  • Przerwij pracę w rejonie zagrożenia do czasu interwencji służb saperskich
  • Podporządkuj się poleceniom służb porządkowych
  • Ewakuuj się i powiadom wszystkich w otoczeniu o podjętej przez kierującego akcją o decyzji ewakuacji z rejonu zagrożenia
  • Pamiętaj!!! Ktoś umieścił te przedmioty podczas wojny aby zabijały ludzi.

ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Inteligencja jest to zdolność wypowiadania się bez pomocy rąk.
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt