INFORMATOR:


Strona główna -> Informator

Pożary

POŻARY

Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów są:

 • Bezmyślne, bądź umyślne działanie człowieka,
 • Zwarcia oraz wady instalacji elektrycznych,
 • Wyładowania atmosferyczne.

Jak zapobiegać pożarom:

 1. Skontroluj domowe źródła ogrzewania i usuń wszelkie nieprawidłowości:
  • bardzo ostrożnie używaj zastępczych źródeł ogrzewania,
  • zabezpiecz materiały mogące ulec zapaleniu,
  • nie używaj kuchenki gazowej do ogrzewania mieszkania.
 2. Sprawdź i stosuj odpowiednie zabezpieczenia instalacji elektrycznej:
  • włączając kilka urządzeń do jednego gniazdka przeciążasz instalacje elektryczną, może to doprowadzić do zwarcia,
  • używaj rozgałęźników z bezpiecznikami,
  • utrzymuj instalację odgromową oraz kominową w dobrym stanie,
  • nigdy nie „watuj korków”  automatyczny bezpiecznik kosztuje kilka złotych!!!
 3. Przetrzymując w mieszkaniu pojemniki z rozpuszczalnikami, benzyną, farbami itp. – przetrzymujesz bombę, której wystarczy już tylko zapalnik !!!
 4. Zaopatrz mieszkanie w podręczne gaśnice, zainstaluj w mieszkaniu wykrywacze dymów.

Zapisz i zapamiętaj numer 998 do straży pożarnej oraz naucz dzieci jak informować przez telefon o pożarze.

 

W razie pożaru

Jeśli zauważyłeś pożar to:

 1. Masz obowiązek prawny i moralny powiadomić o tym osoby zagrożone, straż pożarną lub inne służby ratownicze.
 2. Użyj prostych sposobów by ugasić pożar w zarodku – gaśnicą, wodą lub kocem gaśniczym:
  • jeśli ubranie pali się na Tobie – zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia,
  • jeśli pali się tłuszcz w naczyniu kuchennym – ugaś go solą kuchenna lub po prostu nakryj szczelnie pokrywka,
  • nie gaś urządzeń elektrycznych wodą – mogą być pod napięciem.
 3. Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować.
 4. Gdyby pożar i swąd dymu obudził Cię ze snu – zbadaj, czy drzwi są ciepłe, jeśli tak to nie otwieraj ich lecz użyj innych dróg ewakuacyjnych (np. okno, o ile to możliwe).
 5. Opuszczając mieszkanie zabierz z sobą wszystkich domowników (szczególną uwagę zwróć na dzieci mogą one schować się przed ogniem).

Po pożarze

 1. Jeśli zamierzasz wejść do budynku po pożarze powinieneś:
  • upewnić się czy, właściwe służby (władze, straż pożarna) stwierdziły, że budynek jest bezpieczny,
  • unikać oznak dymu i gorąca oraz nie włączać instalacji elektrycznej,
  • jeśli został wyłączony główny włącznik gazu, odcinający dopływ gazu z sieci zasilającej do budynku – to w razie ponownego włączenia, wezwij upoważnionego pracownika technicznego administracji obiektu oraz służbę gazowniczą.
 2. Jeśli fachowcy (inspektor budowlany) stwierdzą, że budynek po pożarze jest niebezpieczny, należy opuścić dom, powiadamiając policję o konieczności ochrony pozostawionego mienia jak również należy zabrać z sobą niezbędne dokumenty oraz cenne przedmioty.
 3. Pozbądź  się produktów żywnościowych narażonych na działanie wysokiej temperatury.
 4. Jeśli sejf lub metalowa skrzynia uległy oddziaływaniu pożaru, nie próbuj ich otwierać. W ich wnętrzu przez długi czas (wiele godzin) może utrzymywać się wysoka temperatura. Jeśli otworzysz drzwi sejfu przed wychłodzeniem powietrze z zewnątrz w połączeniu z wysoką temperaturą wnętrza sejfu może spowodować zapalenie się zawartości.

ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Inteligencja jest to zdolność wypowiadania się bez pomocy rąk.
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt