INFORMATOR:


Strona główna -> Informator

Powódź

POWÓDŹ

Najczęściej spodziewana jest w okresie jesienno-zimowym oraz zimowo-wiosennym z powodu długotrwałych bądź intensywnych opadów deszczu albo z powodu szybkiego topnienia śniegu.

Przygotuj się do powodzi zanim cię ona zaskoczy!!!

 1. Poznaj podstawowe pojęcia, związane z zagrożeniem powodziowym:
  • Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi.
  • Alarm przeciwpowodziowy ogłasza się, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego.
 2. Dowiedz się w swoim urzędzie gminy (miasta) czy:
  • nie mieszkasz na terenie zagrożonym (zalewowym), jeśli tak to przy jakim poziomie wody ogłaszany jest stan ostrzegawczy i stan alarmowy,
  • będą stosowane określone sposoby alarmowania (syreny, komunikaty radiowe),
  • w razie powodzi będzie zorganizowana ewakuacja i w jaki sposób będzie realizowana. 
 3. Ubezpiecz siebie i swój dobytek.
 4. Przygotuj się, by być samowystarczalnym przez okres co najmniej 3 dni.
 5. Poinformuj swych bliskich o miejscu swego przebywania, zapoznaj rodzinę jak zabezpieczyć mieszkanie, dom, przed grabieżą bądź skutkami powodzi, zaopatrz się w przydatny sprzęt (latarki, radioodbiornik bateryjny + baterie, świece bądź lampy naftowe).
 6. Sprawdź zawory zainstalowane w kanalizacji ściekowej swego domu w celu zapobieżenia cofnięcia się wody z systemu kanalizacyjnego.

W czasie zagrożenia powodziowego:

 1. Miej włączone radio bateryjne na częstotliwości radia lokalnego(radio 90, 90MHz), bądź miejski program, w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania. Postępuj zgodnie z treścią komunikatów – nie zwlekaj !!!
 2. W czasie niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone tereny (miejsca).
 3. Jeśli władze lokalne zarządzą ewakuacje z terenów zagrożonych, bądź przygotowany wraz z rodziną. Pamiętaj także o swoich zwierzętach.
 4. Zabezpiecz swoje mieszkanie, (dom) tj. przenieś wartościowe wyposażenie domowe na wyższe piętra domu oraz zabezpiecz parter, jeśli czas na to pozwala. Wykorzystaj do tego celu worki z piaskiem, folie lub inne materiały podręczne. Z terenu posesji, wszystkie rzeczy schowaj w budynku lub przymocuj je do czegoś stabilnego, aby nie odpłynęły.
 5. W czasie powodzi odłącz urządzenia elektryczne, ale nie dotykaj ich gdy są wilgotne lub stoją w wodzie. Odłącz sieć gazową i wodociągową.
 6. Nie używaj w gospodarstwie wód gruntowych, mogą być zatrute (skażone).
 7. Nie chodź po obszarach zalewowych, jeśli woda przemieszcza się szybko. Fala o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić i porwać dorosłego człowieka
 8. Jeśli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj do badania gruntu przed sobą tyczki. Do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego.
 9. Po ostrzeżeniu, że spodziewana jest duża powódź, zapewnij swobodny wlew wód powodziowych do piwnicy twego domu lub sam wypełnij ja czystą wodą. Unikniesz w ten sposób zagrożenia uszkodzenia fundamentów domu przez ciśnienie napierających wód powodziowych.
 10. Dzieciom i osobom z ograniczoną świadomością należy przymocować w widocznym miejscu kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania. 
 11. Jeśli zostaniesz wytypowany do pomocy w pracach przeciwpowodziowych (np. do układania lub napełniania worków piaskiem) - POMAGAJ i przestrzegaj zasad BHP!!
 12. W miarę możliwości postaraj się zapobiegać panice, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu – to podstawa sukcesu.

Uwaga!!!

Dobrze jest mieć ustalone zasady sygnalizacji na wypadek różnych potrzeb, np.:

Kolor BIAŁY – potrzeba ewakuacji

Kolor CZERWONY – potrzeba żywności i wody

Kolor NIEBIESKI – potrzeba pomocy medycznej

Po Powodzi

 1. Jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych, gdyż mogą być skażone np. produktami ropopochodnymi, nie oczyszczonymi ściekami, bakteriami chorobotwórczymi itp. Nie używaj wód po powodziowych do picia! Mogą być one również pod napięciem z uszkodzonych linii energetycznych naziemnych bądź podziemnych.
 2. Bądź ostrożny, gdy wyjeżdżasz na tereny dotknięte skutkami powodzi. Drogi mogą być osłabione i nie wytrzymać ciężaru pojazdu.
 3. Miej zawsze włączone radio w celu uzyskania informacji lokalnych, dotyczących udzielania pomocy tj. zaopatrzenia w żywność i wodę zdatna do picia i użytku ogólnego.
 4. Zwracaj szczególną uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Często myj ręce mydłem w czystej wodzie, jeśli miałeś kontakt z wodami powodziowymi.
 5. Pamiętaj o wspomaganiu swoich sąsiadów, którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy przy małych dzieciach, starszych osobach lub przy osobach niepełnosprawnych.
 6. Wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi do określonych miejsc.
 7. Poinformuj odpowiednie służby o zerwaniu linii energetycznych, nieszczelności rurociągu gazowego lub o innych zagrożeniach występujących na twoim terenie.
 8. Mieszkanie i wszystkie sprzęty, które zdatne są do dalszego użytkowania trzeba zdezynfekować, gdyż naniesiony muł zawiera duże ilości grzybów i bakterii chorobotwórczych, które zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt.
 9. Sprawdź czy fundamenty twego domu nie mają pęknięć, aby upewnić się że budynek nie grozi zawaleniem. 
 10. Odpompuj zalaną piwnice stopniowo – około 1/3 pierwotnego poziomu wody dziennie – w celu uniknięcia zniszczenia struktury fundamentów.
 11. Dopilnuj, aby instalacje domowe; elektryczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne zostały sprawdzone przez fachowców i naprawione przed ponownym użytkowaniem.
 12. Jeśli byłeś ubezpieczony przed skutkami powodzi, niezwłocznie skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową, aby uniknąć nieporozumień.

ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Inteligencja jest to zdolność wypowiadania się bez pomocy rąk.
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt