GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Budowa kanalizacji

Nagrody i wyróżnienia

Otrzymane nagrody i wyróżnienia


 

3 grudnia br. wręczono nagrody i wyróżnienia  Eko-Lidera Funduszu Spójności. Realizowany przez Rybnik projekt ISPA/FS „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku” został zakwalifikowany do grupy finałowej.Wyróżnienie z rąk Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Kazimierza Kujdy odebrał  Marek Chrószcz, Kierownik Biura Realizacji Projektu.

Była to pierwsza edycja Eko-Lidera Funduszu Spójności, która została zorganizowana z inicjatywy NFOŚiGW, we współpracy z Ministerstwem Środowiska.
Przedmiotem wyboru projektów Eko-Lidera Funduszu Spójności są przygotowywane i realizowane przedsięwzięcia FS koordynowane przez NFOŚiGW.


Wybór organizowany był w następujących kategoriach:

I Kategoria- Projekty realizowane w ramach FS 2000-2006
I grupa- projekty FS z lat 2000-2003 zatwierdzone do programu ISPA,
II grupa- projekty FS z lat 2004-2006,
  
II Kategoria - Projekty przygotowywane do realizacji w ramach I i II osi POIiŚ (przygotowywane lub realizowane projekty FS perspektywy 2007-2013)
III grupa- projekty o wartości powyżej 25 mln €,
IV grupa- projekty o wartości mniejszej lub równiej 25 mln €,
V grupa- projekty dotyczące gospodarki odpadami.

  

Wybór Eko-Lidera Funduszu Spójności dotyczy wszystkich wnioskodawców  i beneficjentów FS i ma na celu:
- wyłonienie podmiotów, które najsprawniej przygotowują i realizują projekty inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska współfinansowane z FS,
- popularyzację efektywnych systemowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych dotyczących gospodarki wodno- ściekowej, gospodarki odpadami oraz ochrony atmosfery,
- edukację poprzez wskazanie najlepiej przygotowanych i realizowanych projektów dla udostępnienia innym beneficjentom, sprawnych ścieżek realizacyjnych.
 
Wyboru Eko-Liderów Funduszu Spójności dokonała Kapituła, w skład której weszli:
Kazimierz Kujda- Prezes Zarządu NFOŚiGW, Przewodniczący Kapituły,
Aleksandra Malarz- Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska w MŚ,
Grażyna Hadjiraftis- Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych w MŚ,
Krzysztof Sidorski- Dyrektor Departamentu Realizacji Przedsięwzięć FS w NFOŚiGW,
Krzysztof Karasiewicz- Dyrektor Departamentu Przygotowania Przedsięwzięć I i II osi PO Infrastruktura i Środowisko w NFOŚiGW.

 

 

 

 ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Młodość uśmiecha się bez powodu.
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt