Strona główna -> O mieście -> Dzielnice miasta

(15) Orzepowice


   

POŁOŻENIE: na północny- zachód od centrum miasta


KOD POCZTOWY: 44- 200


LICZBA MIESZKAŃCÓW: ok. 3 500

(stan na dzień 31 grudnia 2013 r. - liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy)


DOJAZD: do przystanku „Orzepowice Szpital” liniami nr 3,6,11,31,40,45

 

WŁADZE DZIELNICY - zobacz składy osobowe rad dzielnic


W DZIELNICY:

  • kościół pw. św. Floriana
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3, ul. Energetyków.
    Jego budowę rozpoczęto w 1973 roku, do projektu powrócono po przerwie, na pocz. lat 90.
  • nowoczesna oczyszczalnia ścieków, oddana do użytku w 2000 r. po gruntownej modernizacji

 


HISTORIA:
Pierwsi osadnicy na terenach dzisiejszych Orzepowic pojawili się w XIII wieku. Sprowadziły ich niewielkie, ale cenne w tamtych czasach złoża soli. Jednak okolice te mogły być zamieszkane znacznie wcześniej, bo już dwa, a nawet trzy tysiące lat temu. Świadczy o tym znalezisko archeologiczne w postaci kamiennego toporka i śladów dębowych budowli odkrytych podczas kopania studni.
Nie jest wykluczone, że dawna nazwa wsi brzmiała „Żupa”, co oznacza kopalnię soli. Wskazuje na to m. in. fakt, że do niedawna posługiwano się nazwą „Orzupowice”. Złoża soli znajdowały się na wzgórzu zwanym „Baranowiec”. Ze wzgórza do dziś wypływa potok, który jest ewenementem przyrodniczym ponieważ nie zamarza nawet przy największych mrozach. Z czasem zaprzestano eksploatacji soli, a głównym zajęciem mieszkańców stało się rolnictwo. Mogli oni np. hodować owce, o czym świadczy nazwa wspomnianego już wzgórza „Baranowiec” oraz herb miejscowości, na którym widnieje „Baranek Boży”.
Orzepowice były liczną wsią, dlatego też w 1777 roku wybudowano tam szkołę, do której uczęszczały dzieci ze wszystkich okolicznych miejscowości.
W 1872 roku Orzepowiczanie wybudowali kaplicę, której patronem został św. Florian. Środki na jej budowę pochodziły z odszkodowania, jakie gmina otrzymała za zgodę na poszukiwanie węgla na jej terenie.
 Wraz z rozwojem przemysłu węglowego rozwijały się również Orzepowice: przybywało mieszkańców, powstawały nowe domy, wybudowano większą szkołę.
Po roku 1945 wieś straciła swą niezależność, stając się wraz z sąsiednimi miejscowościami częścią gminy zbiorczej. Zaś od 1973 roku  Orzepowice są jedną z 27 dzielnic Rybnika.

 

 

 


Orzepowice
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3. Fot. K. Jaroch
Orzepowice
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3. Fot. K. Jaroch
Orzepowice
Oczyszczalnia ścieków. Fot. Lucyna Tyl
Orzepowice
Oczyszczalnia ścieków. Fot. Lucyna Tyl
Orzepowice
Fot. Lucyna Tyl

CYTAT DNIA
Można nabierać cały świat jakiś czas i kilka osób cały czas, ale nie można nabierać wszystkich ciągle.
(Abraham Lincoln)
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt