Strona główna -> O mieście -> Dzielnice miasta

(16) Paruszowiec-Piaski


   

POŁOŻENIE: w kierunku północno- wschodnim od centrum miasta


KOD POCZTOWY: 44- 203


LICZBA MIESZKAŃCÓW: 4 500

(stan na dzień 31 grudnia 2013 r. - liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy)


DOJAZD:
- „Paruszowiec Huta Silesia” linie nr 16,17,18,19,28,51
- „Piaski” linie nr 16,28,51

 

WŁADZE DZIELNICY - zobacz składy osobowe rad dzielnic

 

W DZIELNICY:

  • kościół pw. św. Jana Sarkandra
  • Rybnickie Błonia - tereny rekreacyjne o powierzchni 32 ha
  • TKKF "Piaski"
  • firmy produkcyjne:  Rettig Heating, Purmo, Tenneco Automotive Walker

HISTORIA:
Choć nazwa jest dwuczłonowa, dzielnica składa się z trzech części: Paruszowca, Piasków i Zastawu. Nazwy te mają swoje historyczne źródła. „Paruszowiec” wywodzi się prawdopodobnie od imienia „Parus”, „Piaski” wskazują na rodzaj tamtejszej gleby, zaś „Zastaw” zlokalizowany jest za stawem i rzeką Rudą.
Paruszowiec kojarzony jest z położoną na jego obszarze hutą. Pierwszy obiekt hutniczy wybudowany został w 1753 roku z inicjatywy hrabiego Emanuela Wengierskiego. W 1788 roku zakład został zakupiony od rodziny Wengierskich przez króla Prus. Okres pruski to dla huty czas dynamicznej rozbudowy i modernizacji, podyktowanej zamówieniami na rzecz armii. W 1864 roku zakład przeszedł ponownie w ręce prywatne (berlińskiego bankiera Izydora Mamrotha). Później jeszcze kilkakrotnie zmieniał właścicieli, przy czym stale był unowocześniany. W 1898 roku huta zasłynęła z produkcji garnków, wtedy też otrzymała nazwę „Silesia”.
Pisząc na temat przemysłu hutniczego na Paruszowcu nie zapominajmy o roli jaką odegrał on dla lokalnej społeczności. Huta nie tylko była źródłem utrzymania- pracy, mieszkania w okolicznych „familokach”, ale na przestrzeni blisko 250 lat integrowała „miejscowych” z „przyjezdnymi”.
Oprócz huty, rozwojowi wsi przysłużyły się  również kolej i szkoła. W związku z przeprowadzeniem linii kolejowych na trasie Rybnik- Katowice (1856) i Rybnik-  Żory (1936), powstały dwa przystanki: „Paruszowiec” i „Piaski”. Natomiast pierwsza szkoła w dzielnicy, znajdowała się przy obecnej ulicy Mikołowskiej prawdopodobnie już w XVIII wieku. Najpierw drewniany, później murowany budynek został zburzony ok. 1910 roku, po wybudowaniu nowych szkół w Ligocie i na Piaskach.
Ważną datą dla wsi było jej przyłączenie do miasta Rybnika w 1926 roku.
Z najnowszej historii dzielnicy należy odnotować utworzenie tam w 1989 roku samodzielnej parafii i budowa kościoła pw. św. Jana Sarkandra.

 

 


Paruszowiec-Piaski
Przedszkole. Fot. Lucyna Tyl
Paruszowiec-Piaski
Fot. K. Jaroch

CYTAT DNIA
Można nabierać cały świat jakiś czas i kilka osób cały czas, ale nie można nabierać wszystkich ciągle.
(Abraham Lincoln)
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt