GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Aktywny Rybnik - Miasto z Ikrą

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu będzie promocja terenów sportowo-rekreacyjnych przedstawionych w koncepcji "AKTYWNY RYBNIK", która obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie ok. 100 ha na terenie oraz wokół ośrodków "Ruda" i "Kamień" w Rybniku. Mając na uwadze właściwe wykorzystanie i zabudowanie terenów będących przedmiotem promocji, została opracowana wstępna koncepcja zagospodarowania o nazwie "Aktywny Rybnik". Ze względu na rozmiary i złożoność projektu, a tym samym ogromne nakłady inwestycyjne związane z jego realizacją, celowe wydaje się promowanie projektu również podczas największych, międzynarodowych targów inwestycji i nieruchomości.
Beneficjentem projektu będzie Miasto Rybnik. Projekt będzie realizowany przez Urząd Miasta Rybnika.


Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki.
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt