GOSPODARKA:

   

Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Renowacja Bazyliki Mniejszej p.w. Św. Antoniego w Rybniku

Zakres prac związanych z renowacją Bazyliki

Zakres prac związanych z renowacją bazyliki obejmuje:

 

1. Renowację elewacji bazyliki.

 • usunięcie korozji biologicznej (zazielenienia) z cokołu elewacji,
 • czyszczenie cegły i kamienia naturalnego metodą mechaniczną,
 • wzmocnienie strukturalne cegieł,
 • kitowanie ubytków w cegle i kamieniu.

2. Renowację ceglanego ogrodzenia.

 • kotwienie, przemurowanie fragmentów przęseł i słupków,
 • naprawę betonowych elementów ogrodzenia,
 • kitowanie ubytków cegieł przy użyciu zaprawy renowacyjnej,
 • czyszczenie muru specjalną pastą a następnie gorącą wodą,
 • impregnację hydrofobizującą.

3. Przełożenie i naprawę pokrycia dachowego bazyliki.

 • przełożenie całego pokrycia dachowego nad bazyliką za wyjątkiem wież głównych i sygnaturek.

4. Adaptację wieży południowej bazyliki na cele turystyczne polegającą na zabudowie wewnętrznych schodów - utworzenie miejsca widokowego.

 • zaprojektowano nowe schody wewnętrzne umożliwiające wejście na platformę widokową, która będzie usytuowana na wysokości 44m.

5. Zabezpieczenie przeciwpożarowe wież i zabudowę instalacji sygnalizacji pożaru.

 • ze względu na brak skutecznych rozwiązań gaszenia pożaru z zewnątrz w przypadku obiektu, którego wysokość przekracza 50m., przewidziano zainstalowanie samoczynnej instalacji mgły wodnej typu FOG, która pracuje w systemie zalewowym niskociśnieniowym, jednorurowym.

6. Rozbudowę systemu sygnalizacji: włamania i napadu.

 • rozbudowa istniejącego systemu o elementy, które zostaną zainstalowane w wieży widokowej bazyliki.

7. Rozbudowę systemu telewizji dozorowej.

 • rozbudowa istniejącej instalacji o wieżę widokową bazyliki. Przewidziany w projekcie rejestrator będzie umożliwiał zapis obrazu z 16 wejść wizyjnych.

8. Zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

 • usunięcie istniejących drzew, których stan fitosanitarny jest zły lub są zbyt blisko usytuowane przy ceglanym ogrodzeniu,
 • posadzenie nowych gatunków drzew liściastych i iglastych w odpowiednich odległościach od ogrodzenia,
 • uzupełnienie drzew w alei głównej,
 • wzbogacenie szaty roślinnej otoczenia bazyliki przez nasadzenie krzewów ozdobnych.


   

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo dręczy myśl, że ktoś inny jest od niego szczęśliwszy.
(Seneka)
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt