GOSPODARKA:

   

Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Renowacja Bazyliki Mniejszej p.w. Św. Antoniego w Rybniku

Cele projektu

Celem bezpośrednim projektu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń budynku bazyliki jako znaczącego obiektu dziedzictwa kulturowego ziemi rybnickiej i całego województwa. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez modernizację obiektu.

 

Wśród celów pośrednich można wymienić: zwiększenie atrakcyjności oraz wzbogacenie i podniesienie jakości oferty kulturalnej miasta, a także zwiększenie ruchu turystycznego w mieście.

 

Planuje się, że rezultatami projektu będą: imprezy kulturalne zorganizowane w odnowionym obiekcie dziedzictwa kulturowego oraz zabezpieczenie budynku bazyliki przed zagrożeniami. W dłuższym okresie czasu powinno się to przełożyć m.in. na zwiększone uczestnictwo mieszkańców miasta i regionu w życiu kulturalnym, a także znaczące zmniejszenie wystąpienia ryzyka zniszczenia bazyliki.   

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo dręczy myśl, że ktoś inny jest od niego szczęśliwszy.
(Seneka)
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt