GOSPODARKA:

   

Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Rybniku-Boguszowicach - II etap

Cele projektu

Celem generalnym przedsięwzięcia jest poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego na terenie Rybnika, w szczególności wśród dzieci i młodzieży dzielnicy Boguszowice Osiedle.

 

Cele pośrednie projektu to:

  • podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców, co wpłynie na poprawę stanu ich zdrowia,
  • możliwość organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców,
  • możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu i promocji zdrowego trybu życia,
  • upowszechnianie sportu jako działania przeciw negatywnym zjawiskom i patologiom społecznym,
  • większa integracja mieszkańców,
  • zwiększenie atrakcyjności miasta.
Projekt będzie realizowany w ramach działania 9.3. RPO, którego celem jest "Poprawa warunków spędzania czasu wolnego". Jak więc widać cele projektu i działania są w zasadzie tożsame, co świadczy o wysokim stopniu realizacji celu działania.
Niniejszy projekt przyczyni się do realizacji celu głównego priorytetu IX RPO, którym jest "Poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu". Zgodnie z założeniami twórców RPO modernizacja obiektów sportowych stwarza bowiem warunki do podjęcia większej aktywności fizycznej co z kolei sprzyja poprawie stanu zdrowia mieszkańców. Realizując cele priorytetu i działania projekt przyczyni się również częściowo do realizacji celu głównego programu, którym jest "stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu". Projekt będzie wspomagał proces rozwoju w płaszczyźnie społecznej poprzez poprawę jakości życia mieszkańców.


   

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Kropla miłości znaczy więcej niż ocean rozumu.
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt