GOSPODARKA:

   

Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Rybniku-Boguszowicach - II etap

Przedmiot projektu

Niniejszy projekt będzie II etapem modernizacji hali widowiskowo-sportowej w Rybniku-Boguszowicach. W ramach tego etapu zaplanowano prace, które będą stanowić uzupełnienie dla inwestycji wykonanych w etapie I. Prace związane z II etapem modernizacji hali koncentrują się głównie na tzw. przyziemiu (hala sportowa składa się obecnie z 3 poziomów: przyziemia, parteru oraz piętra), w którym mieszczą się m.in.: sale treningowe wykorzystywane przez sekcję bokserską, siłownia i pomieszczenia techniczne, a także na montażu nowych i wymianie istniejących instalacji służących do prawidłowego funkcjonowania obiektu.


Beneficjentem projektu jest Miasto Rybnik. Projekt będzie realizowany przez Urząd Miasta Rybnika.   

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Najlepszym lekarstwem na gniew jest poczekać.
(Seneka)
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt