GOSPODARKA:

   

Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Przebudowa wiaduktu nad koleją na ul. Raciborskiej w ciągu DW 935

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu będzie przebudowa wiaduktu drogowego usytuowanego w ciągu ul. Raciborskiej w Rybniku. Wiadukt przekracza dwutorową zelektryfikowaną linię kolejową PKP relacji Sumina - Rybnik i stanowi element ciągu drogi wojewódzkiej nr 935. W wyniku przebudowy, zwiększy się jego nośność z obecnych 20T do 40T (150 kN/oś) - klasa "B" obciążenia wg normy PN-85/S-1050 "Obiekty mostowe. Obciążenia". Po przebudowie obiekt będzie stanowił swobodnie podpartą, trzyprzęsłową konstrukcję belkową zespoloną z żelbetonową płytą pomostową. Ustrój nośny będą tworzyć prefabrykowane belki strunobetonowe typu T15 o wysokości 75 cm, rozmieszczone w rozstawie 90 cm. Szerokość jezdni na wiadukcie będzie wynosiła 8,00 m, zaś szerokość chodników wyniesie 2,54 m oraz 4,24 m.
Beneficjentem projektu jest Miasto Rybnik. Projekt będzie realizowany przez Urząd Miasta Rybnika.   

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Czas się nie śpieszy - to my nie nadążamy.
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt