GOSPODARKA:

   

Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Przebudowa wiaduktu nad koleją na ul. Raciborskiej w ciągu DW 935

Cele projektu

Niniejszy projekt jest jednym z czterech zadań Projektu Kluczowego pn. "Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim - budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935" realizowanego pozakonkursową ścieżką projektów w ramach Priorytetu VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Podstawowym celem wszystkich zadań w ramach projektu kluczowego jest dostosowanie poszczególnych elementów układu drogowego w Rybniku i Żorach do powstającej obecnie autostrady A1. Z tego też powodu wsparciem w ramach niniejszego projektu objęta jest m.in. DW 935 na terenie Rybnika, która jako element drogi Pszczyna - Racibórz stanowi główny ciąg dojazdowy do planowego węzła "Rowień" w Żorach.

Ponadto projekt ten wpisuje się w cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, takie jak: "ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego poprzez wsparcie skierowane na rozwój infrastruktury drogowej oraz transportu publicznego", "udrożnienie sieci drogowej województwa", "poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowych elementów sieci drogowej".   

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Są ludzie, którzy nie popełniają błędów. To ci, za których myślą inni.
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt