GOSPODARKA:

   

Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Przebudowa wiaduktu nad koleją na ul. Raciborskiej w ciągu DW 935

Zakres prac

Zakres prac związanych z przebudową wiaduktu obejmuje:

 • wykonanie nowych fundamentów, ścian przyczółków oraz skrzydeł,
 • ułożenie nowych belek typu T15,
 • wykształcenie poprzecznic skrajnych oraz na podporach pośrednich,
 • wykonanie nowych płyt przejściowych,
 • wykonanie nowej izolacji oraz nawierzchni jezdni i chodników,
 • wykonanie nowych dylatacji bitumicznych,
 • wykonanie nowej zabudowy chodników (poszerzenie chodników),
 • wykonanie elementów bezpieczeństwa (barieroporęcze, osłony przeciwporażeniowe),
 • przebudowa (poszerzenie) istniejących filarów,
 • wykonanie elementów obsługi (schody),
 • przeprowadzenie w chodnikach instalacji teletechnicznych i energetycznych,
 • montaż latarni na obiekcie,
 • wykonanie odwodnienia obiektu.


   

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu w słowa.
(J. Tuwim)
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt