GOSPODARKA:

   

Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku

Przedmiot projektu

Przedmiotowy projekt polega na usunięciu elementów zawierających azbest z budynków użyteczności publicznej: Zespołu Szkół nr 3, Szkoły Podstawowej nr 22 i przychodni przy ul. Orzepowickiej oraz zastąpienie ich nowymi elementami nie stwarzającymi zagrożenia dla środowiska.

W Zespole Szkół nr 3 znajdującym się na terenie dzielnicy Maroko-Nowiny uczy się obecnie 834 uczniów oraz jest zatrudnionych ponad 100 pracowników. W budynku tym azbest znajduje się w zewnętrznych pokryciach elewacji, której powierzchnia wynosi 6 678 m2.

W Szkole Podstawowej nr 22 znajdującej się w dzielnicy Niedobczyce uczy się obecnie 387 uczniów i jest zatrudnionych 50 pracowników. Azbest w tym budynku znajduje się w zewnętrznych pokryciach elewacji, której powierzchnia wynosi 2 561 m2.

Azbest znajduje się również w zewnętrznych pokryciach elewacji o powierzchni 589 m2, budynku przychodni przy ul. Orzepowickiej w dzielnicy Maroko-Nowiny. Obecnie obiekt obsługuje ok. 2 tys. pacjentów rocznie.

Wszystkie ww. budynki zostały zaprojektowane i wybudowane w latach 80 i 90 ubiegłego stulecia, a ich stan techniczny można określić jako dobry. Jednak w związku z obecnością azbestu w zewnętrznym pokryciu elewacji (z widocznymi śladami kruszenia się płyt) stwarzają obecnie poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi z nich korzystających, a także okolicznych mieszkańców. Z uwagi na fakt, iż dwa z trzech budynków użyteczności publicznej zawierających azbest to duże szkoły, realizacja tego projektu jest w sposób szczególny uzasadniona.   

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Chciano za szczęściem rozesłać list gończy,
ale nikt nie potrafił podać rysopisu...
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt