GOSPODARKA:

   

Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku

Zakres prac

Podjęte w ramach projektu prace będą polegały na usunięciu elementów zawierających azbest z budynków Zespołu Szkół nr 3, Szkoły Podstawowej nr 22 i przychodni przy ul. Orzepowickiej oraz zastąpienie ich nowymi elementami nie stwarzającymi zagrożenia dla środowiska. Zakres i kolejność robót modernizacyjnych dla poszczególnych budynków:

  1. czynności przygotowawcze,
  2. zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy,
  3. rozbiórka okładzin elewacyjnych azbestowo-cementowych z ich wywozem,
  4. wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych przy użyciu płyt styropianowych, wykonanie warstwy elewacyjnej,
  5. wykonanie docieplenia ścian piwnicznych przy użyciu płyt polistyrenowych, oraz wykonanie opaski wokół budynku.
Planuje się, iż w wyniku projektu zostaną usunięte 64 tony elementów zawierających azbest. Rozbiórka okładzin azbestowo-cementowych będzie prowadzona ręcznie z zachowaniem właściwych warunków pracy i odpowiedniego zabezpieczenia obiektów i terenu. Wszystkie zdemontowane odpady niebezpieczne będą odpowiednio opakowane, opatrzone w etykiety i zewidencjonowane.


   

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Są ludzie, którzy nie popełniają błędów. To ci, za których myślą inni.
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt