GOSPODARKA:

   

Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku

Cele projektu

Celem bezpośrednim projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska w najbliższej okolicy przewidzianych do modernizacji budynków (ZS nr 3, SP nr 22, przychodnia przy ul. Orzepowickiej) poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest zdeponowanych obecnie w środowisku, co powinno w dłuższym okresie przełożyć się na poprawę jakości powietrza. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez osiągnięcie rezultatu projektu, którym jest unieszkodliwienie 64 ton odpadów zawierających azbest. Dodatkowo przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji następujących celów pośrednich:

  • poprawy warunków życia i jakości życia mieszkańców Rybnika, a zwłaszcza dotyczy to dzielnic, w których projekt jest realizowany,
  • spadku zagrożenia zdrowia spowodowanego uszkodzonymi materiałami budowlanymi zawierającymi azbest (spadek zachorowań wywołanych obecnością azbestu w środowisku)
  • poprawy warunków pracy i nauki w placówkach objętych projektem.

 

Projekt przyczyni się także do realizacji celu głównego  priorytetu V RPO, którym jest "ochrona oraz poprawa jakości środowiska". Zgodnie z założeniami twórców RPO usuwanie azbestu z budynków użyteczności publicznej przyczyniać się będzie do ograniczenia ilości odpadów zdeponowanych w środowisku i tym samym do realizacji celu głównego priorytetu.   

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Awansu można się nawet dochrapać. Pod warunkiem jednak, że i szefowi przyśni się to samo.
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt