GOSPODARKA:

   

Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Rybnicki System Informacji Przestrzennej

Przedmiot projektu

Podjęte w ramach projektu działania inwestycyjne, obejmują przede wszystkim rozwój infrastruktury informacyjnej i funkcjonalnej istniejącego w urzędzie systemu typu GIS/SIT oraz wdrożenie infrastruktury technicznej i procedur wspierających realizację zadań przez pracowników samego urzędu, a także innych jednostek miejskich i służb publicznych.

Integracyjny charakter systemu RSIP, pozwoli poszczególnym odbiorcom na dostęp nie tylko do własnych danych, ale również do danych innych dysponentów (poszczególnych wydziałów urzędu, jednostek miejskich, służb publicznych), jednak w ramach posiadanych uprawnień oraz w zgodzie z obowiązującym prawem. Znaczna część powstałych zasobów informacyjnych będzie również udostępniana szerokiemu gronu odbiorców publicznych (mieszkańcom, turystom, przedsiębiorstwom, inwestorom i innym instytucjom).

Projekt zlokalizowany będzie w swojej zasadniczej części w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, lecz swoim zasięgiem będzie obejmował teren całego miasta. Promocja projektu obejmować będzie teren całego województwa, a powiązania teleinformatyczne nie będą posiadać ograniczeń przestrzennych.
Beneficjentem projektu jest Miasto Rybnik, projekt będzie realizowany przez Urząd Miasta Rybnika.   

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Najlepszym lekarstwem na gniew jest poczekać.
(Seneka)
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt