GOSPODARKA:

   

Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Rybnicki System Informacji Przestrzennej

Zakres prac

Podjęte w ramach projektu prace będą zmierzały do rozbudowy RSIP do postaci specjalistycznego systemu o charakterze back-office, będącego zintegrowanym, wielomodułowym systemem informacji przestrzennej (GIF). Obsługa systemu, w tym dostęp do danych przestrzennych realizowane będą poprzez zastosowanie przeglądarek www, zarówno w internecie (dla pracowników urzędu) jak i w ekstranecie i internecie (dla użytkowników zewnętrznych).

 

Projekt obejmuje wykonanie następujących działań:

  1. Digitalizacja wybranych zasobów informacyjnych urzędu, jednostek miejskich i służb publicznych oraz stworzenie na ich podstawie nowych warstw tematycznych i baz danych w RSIP.
  2. Rozwój systemu RSIP, poprzez rozbudowę lub zastąpienie rozwiązaniem nowszej generacji wraz z budową nowych aplikacji oraz narzędzi informatycznych.
  3. Budowa systemu lokalizacji GPS pojazdów i patroli jednostek miejskich i służb publicznych oraz wizualizacji ich położenia w systemie RSIP.
  4. Wyposażenie jednostek i służb w urządzenia mobilne umożliwiające zdalny dostęp do systemu RSIP.
  5. Szkolenie administratorów i użytkowników systemu w ramach urzędu oraz z wybranych jednostek miejskich i służb publicznych.


   

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Kiedy coś uparcie gaśnie - zaufaj iskierce nadziei.
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt