O MIEŚCIE:


Strona główna -> O mieście -> Miasta partnerskie

DORSTEN (Niemcy)

http://www.dorsten.de/

 

Koło Przyjaciół Rybnika w Dorsten

 

Herb DorstenMiasto Dorsten leży w zachodniej części Niemiec, w Północnej Nadrenii-Westfalii, w Zagłębiu Ruhry i jest portem nad rzeką Lippe. W Dorsten mieszka 80 tys. mieszkańców.

Dorsten jest ośrodkiem przemysłu ciężkiego: maszynowego, metalowego, a także meblowego, włókienniczego, materiałów budowlanych oraz górnictwa. Umowa z Dorsten została podpisana 14 kwietnia 1994 roku.

Kontakty z niemieckim Dorsten polegają przede wszystkim na wymianie w dziedzinie edukacji, kultury, młodzieży oraz współpracy gospodarczej. Oprócz Urzędu Miasta z niemieckim Dorsten współpracuje m. in.: Technikum Budowlane w Rybniku, I LO im. Powstańców Śl., a także Izba Przemysłowo-Handlowa.

 

W ramach współpracy gospodarczej w latach 2002-2003 przy udziale Izby Przemysłowo-Handlowej ROP, Urzędu Miasta Rybnika, Miasta Dorsten oraz tamtejszego Urzędu Pracy realizowany był projekt pt. ”Antenna shop”, który miał za zadanie umożliwienie prezentacji wyrobów rybnickich firm oraz promocji całego regionu, jego tradycji, kultury i rzemiosła. Ścisłe kontakty na szczeblu administracyjnym obu miast pozwalają na wymianę doświadczeń i korzystanie z dotychczasowych dobrych praktyk.

 

Rybnik i Dorsten realizują również wspólne projekty w ramach programów unijnych, m.in. od  października 2004 roku do czerwca 2006 roku realizowany był  projekt pt. „Regeneration from Dereliction” w ramach IW Programu Interreg IIIC w zakresie zagospodarowania terenów poprzemysłowych. W projekcie  uczestniczyło również francuskie miasto partnerskie Liévin. 

 • W roku 2005 zrealizowano wspólnie projekt w ramach Programu Leonardo da Vinci pt. „Wzrost konkurencyjności rybnickich absolwentów poprzez staże w partnerskim Dorsten”, w którym uczestniczyli bezrobotni absolwenci informatyki i automatyki. Efektem ich dziesięciotygodniowego pobytu w firmach niemieckich było poznanie nowoczesnych technologii przemysłowych i metod pracy.
   
 • W dniach 15 do 18 czerwca 2006 roku zorganizowano w Rybniku tradycyjne Dni Dorsten, w ramach których odbyły się liczne imprezy o charakterze kulturalnym i sportowym. 
   
 • Na przełomie marca i kwietnia 2007 r. w naszym mieście przebywali przedsiębiorcy oraz przedstawiciele samorządów z niemieckiego miasta partnerskiego Dorsten oraz z Baru na Ukrainie. Gościezwiedzali stoiska wystawiennicze na odbywającej się w tym czasie Giełdzie Budownictwa i Wyposażenia DOM,odbyli również indywidualne spotkania z rybnickimi przedsiębiorcami. Spotkania tesłużyły nawiązaniu wspólnych kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami działającymi w podobnych obszarach, wymianie doświadczeń zawodowych, jak też mogły stać się zalążkiem przyszłej współpracy.
   
 • Od 31 maja do 2 czerwca 2007 r. w partnerskim mieście Dorsten gościła delegacja miasta Rybnika. Celem wizyty rybnickich samorządowców był udział w obchodach "Dni Rybnika" w Dorsten, organizowanych przez tamtejszy urząd miasta oraz Koło Przyjaciół Rybnika. Do Dorsten pojechali również grupy muzyczne, taneczne oraz sportowe, a także zespół koszykarek z Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego i grupa szachistów  z Miejskiego Klubu Szachowego. W obchodach wzięli także udział przedstawiciele Uniwersytetu III Wieku współpracujący ze stowarzyszeniem seniorów w Dorsten oraz członkowie Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej "Rybnik-Europa".
   
 • Od 30 marca do 1 kwietnia 2008 r. w Rybniku przebywała grupa stażystów z Urzędu Miasta Dorsten w Niemczech. W trakcie trzydniowej wizyty niemieccy goście zapoznali się z pracą rybnickiego urzędu, jego strukturą organizacyjną, metodami pracy oraz standardami obsługi klientów. Wspólnie ze stażystami, pracującymi w rybnickim magistracie, uczestniczyli w debatach na temat szkolnictwa zawodowego w Polsce i Niemczech oraz szans pracy  w zjednoczonej Europie. Młodzi Niemcy spotkali się również z prezydentem Rybnika Adamem Fudali, poznali Rybnik i okolice, a w szczególności zwiedzili Zespół Szkół Wyższych i Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych. W ramach poznawania polskiej historii i kultury odwiedzili Kraków, Oświęcim i Wrocław.
   
 • W dniach 12-15 czerwca 2008 roku w Rybniku gościła grupa Rybniczan mieszkających w Dorsten wraz z burmistrzem Lambertem Lütkenhorstem. Wizyta ta była związana z 50 rocznicą współpracy pomiędzy przesiedlonymi mieszkańcami Rybnika i miastem Dorsten oraz umieszczeniem tablicy pamiątkowej na rondzie „Dorsten” w Rybniku: 
   
  Dorsten

   
 • Od 28 września do 5 października 2008 roku w Rybniku gościła grupa młodych Niemców z partnerskiego miasta Dorsten. Wizyta była wynikiem współpracy pomiędzy dzielnicą Dorsten-Rade a Radą Dzielnicy Maroko-Nowiny i „Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzielnicy Maroko-Nowiny". W czasie pobytu w Rybniku młodzi Niemcy odwiedzili m. in. rybnicki kampus, muzeum, zabytkową kopalnię „Ignacy" i szkołę muzyczną, a także zobaczyli również Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich i Rezerwat Łężczok.
   
 • Między 11 a 14 czerwca 2009 roku w Dorsten, odbyły się Dni Rybnika. Do Dorsten udali się przedstawiciele Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa, władze Miasta Rybnika, kwintet smyczkowy ze Stowarzyszenia Ognisk Muzycznych w Rybniku oraz zespół taneczny Efekt z Młodzieżowego Domu Kultury.
     
 • Miasto Rybnik w okresie od września 2008 do lutego 2010 roku wraz z miastami partnerskimi Dorsten (Niemcy) i Newtownabbey (Irlandia Północna) realizowało projekt pn. ”Increase Youth Competence” (INYOUCOM) w ramach programu unijnego „Młodzież w działaniu”. W czasie trwania projektu odbyło się kilka wizyt w wszystkich miastach-partnerach. Głównym celem projektu jest angażowanie młodych ludzi do uczestnictwa w życiu politycznym i administracyjnym swojego miasta. Rybnik w projekcie reprezentowali radni Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika.
   
 • Dzięki inicjatywie miasta Dorsten, chór „Bel Canto” Zespołu Szkół im. Powstańców Śl. w czerwcu 2010 roku wystąpił w wielkim koncercie chóralnym, który odbył się na stadionie Schalke04 w niemieckim Gelsenkirchen. Muzyczne wydarzenie pod nazwą „!Sing day of Song” wpisywało się w inicjatywę niemieckich miast ”Kultura przez zmianę – zmiana przez kulturę” związaną z wyborem miasta Essen na jedną z trzech Europejskich Stolic Kultury 2010.
   
 • W dniach od 12 do 14 czerwca 2010 w Rybniku odbyły się Dni Dorsten. W ramach obchodów Dni Dorsten w Rybniku gościli przedstawicieli niemieckiego miasta partnerskiego, w tym władze Dorsten oraz członkowie Koła Przyjaciół Rybnika. W przedsięwzięciu udział wzięła również orkiestra dęta parafii św. Antoniego w Dorsten -  St. Antonius Orchester. Głównym organizatorem Dni Dorsten w Rybniku było Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa wraz z Kołem Przyjaciół Rybnika w Dorsten, natomiast ich partnerami byli: Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik” działająca przy Domu Kultury Niedobczyce, Dom Kultury Chwałowice i Młodzieżowy Dom Kultury.
   
 • W dniach od 3 do 5 czerwca 2011 roku w Dorsten odbyły się po raz kolejny Dni Rybnika, które prezentował mieszkańcom Dorsten polską kulturę i regionalne tradycje. W ramach Dni Rybnika w Dorsten przebywała delegacja oficjalna, członkowie Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa, a także zespoły artystyczne.

 • W marcu 2012 rokuw Domu Kultury Rybnik-Chwałowice miała miejsce wystawa obrazów Wilhelma Mueller’a, artysty z Dorsten. Zakres prac artysty dotyczył tematyki górniczej i industrialnej.

   

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku, Stowarzyszenie „Razem” wspólnie z Miastem Dorsten, szkołą Von-Ketteler Schule oraz organizacją pozarządową zajmującą się szeroko pojętym pośrednictwem pracy Dorstener Arbeit realizują projekt pt. „Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Projekt rozpoczął się w sierpniu 2013 r. i potrwa do lipca 2015 r. Celem projektu jest m.in. wymiana doświadczeń w zakresie edukacji w systemie polskim i niemieckim, szczególnie w odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych, poszerzenie oferty edukacyjnej, jaką można zaoferować dzieciom z niepełnosprawnością. Realizacja projektu w oparciu o różne metody i narzędzia pozwoli na wymianę między nauczycielami sposobów i metod oraz na lepsze motywowanie do działania dzieci z niepełnosprawnością. W ramach projektu zaplanowano cztery wizyty robocze, z których pierwsza miała miejsce dniach 6-9 października 2013 r. w Rybniku, natomiast kolejne zaplanowano na maj 2014 oraz kwiecień i listopad 2015. 

   

 • W 2013 roku delegacja oficjalna miasta Dorsten gościła w Rybniku w czasie Dni Rybnika. Delegacji towarzyszył zespół The Moekikcs, który dał kilka koncertów na rybnickim rynku i w rybnickich klubach.

   

 • W 2014 roku miasta będą obchodziły jubileusz 20. rocznicy współpracy partnerskiej.

Z Dorsten współpracuje również:
I LO im. Powstańców Śląskich w Rybniku     
Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa   


Miasta partnerskie Dorsten:
Crawley (Wielka Brytania)  1974 r.   
Dormans (Francja)  1981 r.   

Ernée (Francja)  1985 r.   
Waslala (Nikaragua)  1985 r.
Newtownabbey (Północna Irlandia)  1988 r.   
Hainichen (Niemcy)       

Hod Hashron (Izrael)  1993 r.   

 

 

Burmistrz Tobias Stockhoff 
Stadtverwaltung Dorsten
Halterner Straße 5
46284 Dorsten

 

 

  

(Burmistrz Dorsten Lambert Luetkenhorst wpisuje się do księgi pamiatkowej Rybnika)

 

 

(L. Luetkenhorst i A.Fudali - 12.09.2002 - otwarcie "sklepu antenowego" w Dorsten)Koszykarki z Klubu BG Dorsten - Dni Dorsten w Rybniku, 15-18 czerwca 2006 r. (fot. R)

Występ niemieckiego zespołu Chopstixx - Dni Dorsten w Rybniku, 15-18 czerwca 2006 r. (fot. R)

Wizyta rybnickich samorządowców w Dorsten, 26-28 czerwca 2006 r. w ramach projektu „Regeneration from Dereliction” współfinansowanego z programu INTERREG IIIC (fot. R)

Spotkanie w ramach projektu Comenius Regio - Rybnik 2013

Spotkanie w ramach projektu Comenius Regio - Rybnik 2013

Realizacja projektu Comenius Regio - Rybnik 2013

Spotkanie w ramach projektu Comenius Regio - Rybnik 2013

ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Bądź miły dla ludzi kiedy pniesz się w górę, bo możesz ich spotkać kiedy będziesz spadał w dół.
(J. Drobek)
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt