Zapisz się na Newsletter!

Dzięki skorzystaniu z bezpłatnej usługi Newslettera Miasta Rybnik, zyskają Państwo możliwość otrzymania bezpłatnych wiadomości z życia miasta i informacji o nadchodzących wydarzeniach. Korzystanie z usługi jest bezpłatne i dobrowolne (od momentu zapisania adresu email w bazie). Dodatkowo mogą państwo wybrać kategorie tematyczne, z których chcą otrzymywać informacje.

Sposób postępowania:

1) Wprowadź swoje imię oraz adres email
2) Odbierz pocztę i sprawdź, czy dotarł email potwierdzający rejestrację w serwisie

Uzupełnij lub popraw adres e-mail

Uzupełnij pole imię

WYBIERZ KATEGORIE:

Wybierz co najmniej jedną kategorię

Zapoznałem(-am) się z treścią regulaminu i akceptuję go

Zaakceptuj regulamin

Regulamin
 1. Wydawcą newslettera jest Miasto Rybnik,
 2. Newsletter wysyłany jest przez Miasto Rybnik za pomocą poczty elektronicznej na adres zamieszczony w bazie przez użytkownika cyklicznie i bezterminowo,
 3. Subskrypcja newslettera jest bezpłatna, wymaga od użytkownika rejestracji i potwierdzenia chęci korzystania z usługi,
 4. Czynności rejestracyjne w serwisie:
  a) wprowadzenie adresu email w formularzu zapisu,
  b) potwierdzenie akceptacji treści regulaminu,
 5. Wykonanie przez użytkownika czynności, o których mowa w punkcie 4 niniejszego regulaminu potwierdza zapoznanie i zrozumienie zasad regulaminu,
 6. Zamówienie przez użytkownika usługi Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Miasto Rybnik podanych przez niego danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),
 7. Rezygnacja z korzystania z Newslettera następuje poprzez kliknięcie w odpowiedni link zamieszczony w treści otrzymanego Newslettera,
 8. Dane osobowe oraz adresy email podawane przez użytkowników w celu rejestracji w usłudze Newslettera nie będą ujawniane osobom trzecim ani publikowane na stronie Miasta Rybnik.